2019

De la monument la arhivă. Despre sensurile memoriei
Colocviul Național al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică
Ediția a XI-a
Iași, 30 noiembrie 2019
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

Call for papers

Într-o lume globalizată, interconectată și predispusă schimbării, patrimoniul cultural constituie o sursă esențială a identității și coeziunii oricărei comunități. Edificarea unei societăți deschise și pluraliste necesită o întemeiere autentică în moștenirea sa culturală. Drept urmare, sarcina fundamentală a prezentului constă în identificarea și fructificarea moștenirii culturale a trecutului. Diversitatea formelor de manifestare a moștenirii culturale – de la sfera tangibilă (clădiri, monumente, cărți, opere de artă etc.) la sfera intangibilă (idei, limbaj, tradiții, folclor etc.) – impune atât o conlucrare a forțelor intelectuale, științifice, politice și economice ale societății, cât și o adaptare a mijloacelor de valorificare la specificul fiecărui “obiect”. Problema patrimoniului presupune o permanentă actualizare a eforturilor filosofice de valorizare și selecție, dublată de o neîncetată activitate de prelucrare, protejare, conservare, tezaurizare, editare, arhivare și digitalizare a bunurilor culturale.
În același timp, formele în care patrimoniul este conservat într-o anumită societate este extrem de relevant. Monumentul, de exemplu, aduce cu sine o asumare cvasi-ideologică a identității construite pe memorie, în timp ce arhiva conține un potențial critic semnificativ. Muzeul dislocă obiectul din funcționalitatea sa și îi conferă aura exponatului, iar festivalul înscenează o reinserție a memoriei în cotidian. Chiar și obiectele personale, indiferent dacă ajung sau nu să facă parte dintr-o colecție deschisă publicului, poartă în ele semnificația unei lumi trecute, propunându-se totodată ca sursă a sensului pentru cei care le găzduiesc astăzi, afectiv, în propria lor lume. Toate aceste forme sunt relevante pentru felul în care patrimoniul este articulat în mecanismul identitar al unei societăți, al unei comunități sau doar al unui grup.
Colocviul De la monument la arhivă. Despre sensurile memoriei vine în întâmpinarea necesității de a dezbate întrebările fundamentale privitoare la patrimoniu și memoria culturală, propunând un cadru de reflecție asupra raportului dintre obiect, idee, sens și valoare. În același timp, vor fi supuse analizei probleme precum transmiterea și/sau construcția sensului, asumarea și/sau uitarea, repetiția și/sau diferența, moștenirea și/sau invenția a ceva nou.
Propunerile (titlu, rezumat de max. 350 cuvinte, afiliere instituțională și nr. de telefon) vor fi trimise la adresa: conferencehermeneuticsiasi@gmail.com. Așteptăm propuneri atât din partea cercetătorilor cu experiență, cât și a tinerilor cercetători, indiferent de nivelul studiilor acestora și de domeniul în care activează.
Prezentările se vor limita la maxim 20 de minute, fiind urmate de 10 minute de întrebări şi comentarii.

Toate costurile deplasării şi cazării la Iaşi vor fi suportate de către participanţi. Nu se percep taxe de participare la Colocviu.

Data limită de trimitere a propunerilor de lucrări: 20 noiembrie 2019.

Prezentările din cadrul colocviului se vor desfășura în limba română.

Lucrările in extenso vor fi supuse unui proces de peer review, iar cele selectate vor fi publicate într-un volum colectiv (în limba română) și/sau într-un dosar tematic al unei reviste indexate în Clarivate Analytics (fostă Thomson Reuters), ErihPlus, DOAJ, Ebscohost, Proquest, Index Copernicus, într-o limbă de circulație internațională.

Colocviul este organizat în cadrul proiectului PATCULT#RO (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686), contract nr. 52 PCCDI/2018.

Organizatori:
Prof. dr. George Bondor, Conf. dr. Ioan Alexandru Tofan, ACS drd. Ioan Ciprian Bursuc

Consiliul ştiinţific al colocviului: Prof. dr. Ştefan Afloroaei (m.c. al Academiei Române), Prof. dr. Petru Bejan, Prof. dr. Corneliu Bîlbă, Conf. dr. Valeriu Gherghel, CS III dr. Florin Crîșmăreanu, Lect. dr. Cristian Moisuc